akte-skola.se
2017-02-09
Sparformer
Markera läst

VP kontot – Så fungerar skatten

VP-konto-skatt

Ett traditionellt konto som används för att köpa och sälja aktier, fonder och andra värdepapper kallas för ett värdepapperskonto och förkortas VP-konto. På senare tid så har sparformer som kapitalförsäkring (KF) och Investeringssparkonto (ISK) blivit populära men många har fortfarande kvar sina investeringar i ett VP-konto.

Så hur fungerar denna typ av sparform och hur kan man hantera skatten? I den här artikeln dyker vi ner i vad ett VP-konto är, hur beskattningen och deklaration fungerar och när det kan vara aktuellt att använda sig av denna sparform.

Om du är intresserad av att öppna ett konto för att investera i aktier och fonder så rekommenderar vi nätbanken Avanza som vi själva använder. Det kostar inget att starta upp ett konto där. OM du vill jämföra olika typer av konton så kan du läsa den här artikeln.

Vad är ett VP-konto

Ett VP-konto kan jämföras med ett vanligt bankkonto men med skillnaden att här så registreras istället affärer med värdepapper, dvs aktier, fonder och andra typer av värdepapper kopplade till börsen.

VP-kontot är registrerat på dig som person och du äger detta konto och de innehav som du registrerar inom detta (till skillnad mot exempelvis en kapitalförsäkring). Detta ger dig möjlighet att rösta på årsstämmor för de aktier som du äger. Du kan också, om du vill, ha flera VP-konto och även ha dessa hos flera olika banker.

Ett VP-konto kan också samägas och då kallas det för ett samägarkonto.

VP-konto och skatt – kvittning och vinstskatt

Med ett VP-konto så gäller skattereglerna för inkomst av kapital som ibland kallas för vinstskatt. Då gäller att du betalar 30 % i skatt för de vinster som du gör när du säljer dina aktier.

Exempel 1

Så om du köper 1000 aktier för 100 kr per aktier så har du investerat 100·1000 = 100 000 kr i denna aktie.

Några månader senare säljer du dina aktier för 123 kr per aktier vilket totalt ger dig 123·1000 = 123 000 kr och din vinst blir då 23 000 kr.

Den skatt du då skall betala blir: $0,3·23000 = 6 900\,kr$. (I räkneexemplet tar vi inte med avgifter för courtage)

Exempel 2

Om du istället gör två affärer där du gör 10 000 kr i vinst på den ena och 6 000 kr i förlust på den andra så gör du en så kallad kvittning av vinster och förluster. Du drar då bort förlusterna från vinsterna för att få fram underlaget som skall beskattas.

I exemplet här blir underlaget $10 000 – 6 000 = 4 000\,kr$ och skatten blir
$0,3·4000 = 1 200\,kr$.

Om du totalt gör en förlust så får du ingen skatt överhuvudtaget.

VP – kontot och deklarationen

När du har sålt aktier på ett VP-konto så måste du till skillnad mot investeringssparkontot och kapitalförsäkringen redovisa dessa affärer på deklarationen. Detta gör du på en extra blankett till deklarationen som kallas för K4-blanketten. Denna blankett finns både som en fysisk blankett men du kan även göra det på nätet. På blanketten fyller du i Aktiens, kortnamn/beteckning, antalet aktier du sålt, summa försäljning, omkostnadsbeloppet och din vinst eller förlust.
Omkostnadsbeloppet kallas också för anskaffningsvärde och kan vara lite svårt att få fram, särskilt om du har både köpt och sålt många aktier under ett år. Det du gör för att räkna ut detta är att du summerar hela summan du har köpt en aktie för inklusive courtageavgifter och delar med det totala antalet aktier du har köpt.

Exempel 3

Om du exempelvis vid tillfälle 1 har köpt 10 aktier á 100 kr och har courtaget 39 kronor så har du betalat $10·100 + 39 = 1 039 kr$. Vid tillfälle två köper du 20 aktier á 90 kr och betalar då 20·90 + 39 kr = 1 839 kr.

Ditt omkostnadsbelopp blir då
$\frac{1039+1839}{10+20} = \frac{2878}{30} = 96\,kr$.

När lönar sig ett VP-konto?

Den mest uppenbara fördelen med ett VP-konto, i jämförelse med investeringssparkonto (ISK) och kapitalförsäkringen (KF), är att du endast betalar skatt om du gör vinst. Annars är skatten 0 kr. Annars så hänger de skattemässiga fördelarna med ett VP konto framförallt på att statslåneräntan är hög som skatten på ISK och KF baseras på. Historiskt sett så har statslåneräntan inte varit särskilt hög så då har både KF och ISK lönat sig.

Många ser även arbetet med att föra in rätta uppgifter i deklarationen som en nackdel med ett VP-konto. Detta slipper du både i en KF och ett ISK. Så just nu så kan man kanske lite generellt säga att de skattemässiga fördelarna och även de administrativa delarna med de olika kontona talar till investeringssparkontots fördel.

Dela artikeln
881 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Kurtage (Courtage) - Avgift för att köpa och sälja en aktie.
  • Kapitalförsäkring (KF) - En försäkring där skatten dras på hela beloppet på kontot och där du slipper deklarera. Du äger inte aktien du investerar i
  • Investeringssparkonto (ISK) - Ett konto där skatten dras på hela beloppet på kontot och där du slipper deklarera.
  • Värdepapperskonto (VP-konto) - Kan ses som ett bankkonto med skillnaden att här bokförs värdepapper istället för pengar. Skatten beräknas beroende på vinst.
  • K4 - Del av deklarationen där man som privatperson redovisar sina affärer med aktier.
  • Kvittning - I aktiesammanhang att subtrahera vinster med förluster.
  • Vinstskatt - Skatt som beräknas på vinsten, ligger runt 30 % (år 2016)
  • Omkostnadsbelopp - Kostnader som du har haft i samband med din aktiehandel, tex courtage.