akte-skola.se
2017-02-09
Årsredovisning
Markera läst

VD har ordet

VD har ordet - årsredovisning

I den har artikeln går vi igenom vad som är viktigt att analysera i VD ordet i årsredovisningen.

Om det finns en person som är viktigare än alla andra på ett företag så är det nog VD:n. VD har en nyckelroll då det är han eller hon som träffar de viktigaste kunderna, anställer nyckelpersoner, är med och fattar de viktigaste besluten både på kort och lång sikt.

Vad kan man få ut av VD ordet?

Så det första du kan göra när det är dags att läsa igenom en årsredovisning är att dyka ner i det så kallade VD ordet för att försöka förstå vad VD:n har får åsikt om aktiebolagets nuläge och framtid.

Det kan vara ganska givande att läsa igenom vad VD:n säger och även försöka att fundera ut vad denne inte säger. En VD har ju alltid till uppgift att verka för företagets bästa vilket också borde vara att verka för bolagets ägare, dvs du som aktieägare. Men så är förstås inte alltid fallet, det finns många olika anledningar till att läsa VD ordet kritiskt och att inte tro på allt som skrivs där. VD:n vill ju förstås att så många aktieägare som möjligt skall ha kvar sitt ägande i bolaget så att aktiekursen bibehålls eller ökar.

Samtidigt kan det visa på styrka av VD:n att vara tydlig och ärlig med hur läget för bolaget är, oavsett om det har gått bra eller dåligt. Det viktiga är att du som aktieägare känner förtroende för att VD:ns långsiktiga plan för att ta bolaget framåt är rätt.

VD-ordet i mindre bolag

Det kan vara värt att nämna lite extra kring VD-ordet för mindre bolag. Här är det extra intressant att läsa VD kommentaren. Framförallt då ett mindre bolag är mycket mer beroende av att VD fattar rätt beslut och tar bolaget åt rätt håll. I större bolag skrivs ofta kommentaren av en konsult så här kan man ibland även få lite mer personliga kommentarer kring bolagets nuläge och framtid och det kan vara mycket givande att läsa detta.

Dela artikeln
415 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • VD - Verkställande direktör som ansvarar för hela bolaget.