akte-skola.se
2017-02-09
Aktiehandel
Markera läst

Aktiebolaget behöver mer pengar! Nyemission och fondemission

I vår artikel om aktiemarknaden beskriv vi hur företagaren Sven, som tillverkar möbler, fick pengar till en internationell expansion genom att börsnotera sitt aktiebolag. Nu har det inte gått så bra för Sven. Marknadsinsatserna som krävdes för att aktiebolaget skulle nå ut till nya marknader har blivit mycket mer kostsamma än vad Sven trodde på förhand. Han inser att han kommer att behöva mer pengar för att kunna nå ut till tillräckligt många nya kunder. Han kan ju inte börsnotera bolaget en gång till så nu måste han på något vis få sina aktieägare att vilja satsa mer pengar in i bolaget.

Här beskriver vi de möjligheter som Sven har att få mer pengar till sin internationella expansion.

Nyemission – Ge mig mera pengar, köp min teckningsrätt!

Det finns flera anledningar till att göra en så kallad nyemission. Inte bara för att kassan börjar eka tom som fallet är för Sven och hans möbelföretag. Det kan också vara ett nystartat bolag som gör ett flertal nyemissioner för att få igång verksamheten på egna ben eller för att göra större investeringar som är nödvändiga inför framtiden.

Så hur går en nyemission till?

Ett aktiebolag kan göra en nyemission som riktar sig till alla aktieägare eller en riktad nyemission som kanske endast riktar sig till en viss ägargrupp, t ex en bank eller en kapitalförvaltare. Om Sven vill öka sitt aktiekapital från 30 Mkr (miljoner kronor) till 45 Mkr så måste han erbjuda alla sina aktieägare att för varje 2 aktier som man äger att köpa 1 ny. Detta skrivs då som 2:1 och matematiken här ser ut på följande vis:
Två hela delar är totalt 30 Mkr vilket innebär att en del är 15 Mkr (30 + 15 = 45). Så om aktieägarna för varje 2 aktier köper en ny aktie kommer bolaget att få in 15 Mkr till i aktiekapital och därmed ha 30 + 15 = 45 Mkr i kapital istället.

Om Sven istället hade behövt dubbla sitt aktiekapital från 30 Mkr till 60 Mkr så hade han behövt erbjuda villkoren 1:1, dvs för varje aktie du äger så får du köpa 1 till.

Värde på teckningsrätten och kursen på aktien efter nyemissionen

Nu brukar det vara så att priset på en aktie vid en nyemission brukar sättas på en billigare nivå för att attrahera investerare att våga vara med i nyemissionen och självklart påverkar detta hur mycket pengar Svens bolag har möjlighet att få in och hur mycket varje aktie kommer att vara värd efter att nyemissionen är avklarad. För att förklara det här i siffror så fortsätter vi med Sven och hans nyemission.

Vi säger att aktiekursen på Svens bolag är 30 kr och nyemissionen har villkoret 2:1, dvs två aktier berättigar till att teckna en ny aktie. Teckningskursen för att köpa en teckningsrätt är fördelaktiga 20 kr så om du har två aktier får du köpa en till för 20 kronor.

Om du hade två aktier (värda 2·30 = 60 kr) i Svens bolag och köper en till för 20 kr så är dessa 3 aktier nu värda 30 + 30 + 20 = 80 kr. Värdet per aktie får vi nu genom:
$\frac{80}{3}≈26,67\,kr$
Kursen för en gammal aktie går alltså ned 3,33 kr vilket är cirka 6,67 för två aktier samtidigt som du har tjänat 6,67 kronor på att köpa teckningsrätten då du fick denna för endast 20 kr så för dig som aktieägare så förlorar du inget värde genom att delta i nyemissionen. Visserligen får du betala 20 kronor för att köpa den nya aktien men samtidigt får du ett värde i form av ditt nya aktieinnehav.

Något om fondemission

I fallet med Svens bolag så behöver han nya friska pengar in i bolaget för att nå ut till sina internationella kunder. Därför kanske inte en fondemission passar så bra för honom och hans bolag. Här tar man av bolagets pengar som har kommit in genom vinst och för över till aktiekapitalet. Om man inte är revisor själv så kan detta tyckas vara lite konstigt, det är egentligen en ren bokföringsteknisk åtgärd där man undviker att pengar försvinner ur bolaget till utdelning och istället investeras in i bolaget så att dessa pengar kan användas till att exempelvis göra investeringar.

Dela artikeln
800 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Nyemission - Ett sätt att öka aktiebolagets kapital genom att aktieägare och/eller allmänheten får teckna nya aktier.
  • Fondemission - En bokföringsteknisk åtgärd för att det förs över pengar från vinstmedel till aktiekapitalet. Samtidigt ökar antalet aktier i bolaget.
  • Teckningsrätt - Ett värdepapper som erbjuds till aktieägare att delta i en nyemission. Dessa handlas i en övergångsperiod på samma sätt som aktier.
Videotips