akte-skola.se
2017-02-09
Aktier och Matematik
Markera läst

Kvoter, förhållanden och division

När man värderar aktier så kan man jämföra aktiens värde på börsen med företagets “verkliga” värde. Ofta genom kvoter som kallas nyckeltal. Svaret som man söker är förstås om aktien är högt eller lågt värderad och om den skall köpas eller säljas.

Kvot, täljare och division

Ofta uttrycks så kallade nyckeltal med någon form av division, dvs en kvot. Om vi delar ett tal med ett annat så kan vi skriva det som
a / b = c
där
a kallas för täljare
b kallas för nämnare
c kallas för en kvot

Kvoten uttrycker ett förhållande

När vi gör sådana här beräkningar så får vi ett förhållande, i form av ett tal, mellan a och b. Om vi exempelvis beräknar 2/4 = 0,5 så vet vi att 2 är 50 % av 4. Det här resonemanget kan överföras till aktieanalys där vi kanske vill vet hur förhållandet (kvoten) mellan företagets vinst är till börsens prissättning av aktien.

Här gäller det alltså att kunna uttyda ganska avancerade analyser ur en enkel beräkning. Det svåra här är sällan att räkna ut kvoten utan att kunna tolka denna på rätt sätt tillsammans med andra kvoter. Grundförutsättningen är förstås att man vet hur en kvot beräknas och förstår att den uttrycker ett förhållande mellan täljaren och nämnaren.

Exempel

När man räknar ut det som kallas för P/E talet (från engelskans price/earnings) så får man ett mått hur bra vinsten är för bolaget. Detta nyckeltal beräknas genom kvoten Aktiepriset/Vinsten.
Så om ett företag har vinsten 8 kr/aktie och aktien är värd 50 kr så är P/E talet
P/E = 50/6 = 6,25
Här får vi då ett förhållande mellan aktiens pris och företags vinst som uttrycks genom en kvot.

Dela artikeln
363 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Kvot - när två tal a och b divideras med varandra a/b kallas resultatet en kvot. a är täljare och b nämnare.
Videotips