akte-skola.se

Årsredovisning

Här går vi igenom och förklarar de olika delarna i en årsredovisning för ett aktiebolag. Lär dig om resultaträkning, balansräkning och kassaflödessanalys. Läs även om de viktiga delarna VD har ordet och förstå årsredovisningen som en helhet.