akte-skola.se

Aktier och Matematik

Här går vi igenom en rad olika matematiska begrepp och beräkningar som kan vara viktiga att kunna vid aktiehandel. Det är framförallt vid analys av aktier som du får nytta att förstå vad en kvot är och hur du gör de vanligaste beräkningarna på procent.