akte-skola.se

Aktiebolaget

När du handlar med aktier är det är viktigt att förstå hur aktiebolaget är uppbyggt. Bland annat vilka personer som tar de viktigaste besluten och därmed är viktigast för dig som aktieägare. Lär dig bland annat om Styrelsens och VDns roll och vem som är en insider.