akte-skola.se
2017-02-09
Årsredovisning
Markera läst

Kassaflödesanalys

Efter resultaträkningen och balansräkningen så följer det som kallas för kassaflödesanalys i rapporter och årsredovisningar. I kassaflödesanalysen ges en bild av hur pengarna har kommit in och försvunnit ut ur bolaget och här letar vi som är investerare efter positiva kassaflöden som kan generera pengar till framtida aktieutdelningar eller att aktiepriset stiger.

Här kan vi alltså se vad företagets pengar har gått åt till och om de står på egna ben eller behöver ta lån för att finansiera verksamheten.

En enkel bild av kassaflödet

Om vi först börjar med en mycket enkel bild av vad ett kassa flöde är så kan detta beskrivas som innehållet i en kassaapparat. I den här kassaapparaten har vi en öppning där pengarna sätts in och en öppning där de även hela tiden tas ut. Om det över tid sätts in mer pengar i kassaapparaten än vad det tas ut så kommer detta att skapa ett så kallat positivt kassaflöde. Kassaapparaten (eller företaget) kommer då att ha pengar att antingen investera i att utveckla företaget eller att dela ut till aktieägarna. Detta är förstås positivt för dig som investerare.

Kassaflödesanalysen kan dock fördjupas en hel del och det kan vara värt att bryta ner de olika delarna i denna för att du skall förstå dess olika delar övergripande.

Förenklad uppställning av kassaflödesanalysen

Vi kan göra en förenklad uppställning av kassaflödet för att förklara de olika delarna i detta. Vi kan då dela upp detta i tre delar.

Kassaflöde från den löpande verksamheten Här får vi veta om företaget har fått in eller förlorat pengar från den löpande verksamheten. För de allra flesta företag så måste denna siffra vara positiv sett över ett längre perspektiv för att företaget skall kunna överleva.
Kassaflöde från investeringsverksamheten Består av förvärv av anläggningstillgångar och andra typer av investeringar.
Kassaflöde från finansieringsverksamheten Denna består av emissioner, långa lån, utdelningar eller amorteringar av skulder.
Årets kassaflöde Här summeras de tre olika kassaflödesposterna.

Det kan vara värt att tänka på att ett kassaflöde som är positivt inte nödvändigtvis behöver betyda att affärerna går bra. Ett företag som finansieras av ett lån eller en yttre investering har ett positivt kassaflöde även om försäljningen inte fungerar särskilt bra. Detta förhållande kan en kassaflödesanalys avslöja även om ett börsbolag förstås oftast är ganska öppna med detta.

Fritt kassaflöde

Ett sätta att förenkla beräkningar och tolkningar av kassaflöde är genom att använda sig av det som kallas för fritt kassaflöde. En enkel definition av fritt kassaflöde är (Kassaflöde från den löpande verksamheten) – (Kassaflöde från investeringsverksamheten). Anledningen till att man här inte tittar på finansieringsverksamheten är för denna till stora delar består av positiva saker för aktieägaren som exempelvis utdelningar.

Exempel på kassaflödesanalyser

Kassaflödesanalys Hennes & mauritz

Sammanfattning av artikeln

För en investerare i en aktie så är alltså kassaflödet ett sätt att kunna undersöka hur företagets flöde av pengar in eller ut i kassan ser ut. Här vill man förstås helst se att företaget kan generera ett positivt kassaflöde från den löpande verksamheten som på lång sikt ökar mer och mer.

Dela artikeln
706 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Kassaflöde - Företagets flöde av likvida medel.
  • Kassaflöde från den löpande verksamheten minus Kassaflöde från investeringsverksamheten
Videotips