akte-skola.se
2017-02-09
Nybörjare AktiehandelSparformer
Markera läst

Jämförelse mellan investeringssparkonto, VP konto och Kapitalförsäkring

Jämförelse mellan investeringssparkonto, VP konto och kapitalförsäkring

När du skall börja att investera i aktier eller kanske fonder så ställs du säkerligen inför frågan vilket typ av konto som du skall starta upp.

Det är inte särskilt konstigt att du ställs inför den här frågan då du faktiskt måste välja vilket typ av konto du skall använda dig av innan du kan komma igång. Det kan också vara lite rörigt att förstå de olika kontona, eller sparformerna, som finns tillgängliga för dig som aktiesparare. Det finns många regler att ta hänsyn till, både skattemässiga och juridiska, som inte är helt enkla att förstå samtidigt som de är viktiga att hålla koll på.

Så här kommer vi att gå igenom och jämföra investeringssparkontot (ISK), värdepapperskontot (VP-konto) och kapitalförsäkringen (KF) för dig som både vill ha en snabb översikt över innehållet i dessa samt stöd att kunna göra rätt val. När vi gör detta så är det nog bäst först att kortfattat beskriva varje typ av konto.

Värdepapperskonto (VP-konto)

Det här är det traditionella kontot som historiskt har funnits längst. När du köper och säljer aktier inom ett sådant här konto så redovisar du alla affärer som du gör under ett år i din deklaration. Om du gör vinst på din affärer så betalar du vinstskatt (cirka 30 %) men gör du förluster så har du möjlighet att kvitta dessa. Många brukar tycka att det är lite krångligt att redovisa sina affärer i samband med deklarationen på den så kallade K4-blanketten. Man brukar säga att det kan löna sig med ett VP-konto om börsen går dåligt då du har möjlighet att kvitta dina förlustaffärer.

Investeringssparkonto (ISK)

På ett investeringssparkonto slipper du krånglet med att redovisa dina affärer i samband med deklarationen. Här beror nämligen inte skatten på din vinst eller förlust utan denna sätts kvartalsvis beroende på värdet på kontot och hur mycket som sätts in och tas ut. Skatten beror på statslåneräntan och den senaste tiden har det varit ganska lönsamt skattemässigt att ha ett investeringssparkonto. Man brukar säga att ett ISK lönar sig då börsen går bra och statslåneräntan är låg.

Kapitalförsäkring (KF)

Det här är egentligen inget konto utan en försäkring som dina aktier ägs inom. Skattemässigt så är detta konto ganska likt investeringssparkontot, den stora skillnaden är att du egentligen inte äger aktierna som finns i din kapitalförsäkring, det är det försäkringsbolaget som gör. Kapitalförsäkring var väldigt populärt bland investerare innan investeringssparkontot infördes.

Vart skall jag starta upp mitt konto?

Om du funderar på vilken bank du skall starta upp ditt konto på så finns det idag banker som Avanza, Nordnet och Aktieinvest som är anpassade för detta. Där hittar man ofta bättre priser och handelsplattformar. Läs gärna vår jämförelse av dessa banker. Vi kan också rekommendera att läsa vår guide om aktiehandelns kostnader.

Jämförelse av villkor och regler i investeringssparkontot, VP kontot och Kapitalförsäkringen

 

VP-konto
(Aktie- och fondkonto)
Kapitalförsäkring Investeringssparkonto
Användas av privatpersoner? Ja Ja Ja
Användas av företag? Ja Ja Nej
Skatteberäkning Först kvittas vinster mot förluster och gör du vinst betalas vinstskatt på ca 30 % Skatten beräknas på olika delar. Dels på värdet den 1/1 samt på de insättningar som görs under året. Insättningar under det första halvåret beskattas till 100 % med insättningar under andra halvan beskattas till 50 %. Summan multipliceras med statslåneräntan och beskattas sedan med 30 %. Här beräknas ett kapitalunderlag. Det består av värdet på tillgångarna i kontot i början av varje kvartal, insättningarna på kontot under året och värdet av överföringar av värdepapper. Summan delas sedan med 4 och multipliceras med statslåneräntan och beskattas sedan med 30 %.
Möjlighet att rösta på årsstämmor Ja Nej Ja
Kvittning och avdrag Ja Nej Nej, med undantaget att du kan kvitta bort schablonintäkten på ett investeringssparkonto mot ränteutgifter.
Deklaration Alla affärer redovisas i deklarationen i K4 blanketten. Redovisas ej i deklarationen. Redovisas ej i deklarationen.
Förmånstagare Arvsregler gäller Du kan välja själv Arvsregler gäller
Belåning möjlig Ja Ja Ja
Samägande av konto Ja Nej Nej
Antal möjliga konton Obegränsat Obegränsat Obegränsat

Så vilket konto ska jag välja då?!

Det finns förstås ett antal viktiga saker att utgå ifrån för att kunna göra rätt val av vilket konto. Vi tror att de saker som kan avgöra detta är hur mycket administration du vill hålla på med, hur du tror att aktiemarknaden kommer att utvecklas och hur du ser på de olika avgifter. Låt oss gå igenom dessa saker punkt för punkt.

Slippa deklaration – Välj investeringssparkonto?

Om du väljer ett investeringssparkonto så kommer detta att vara ganska praktiskt för dig som vill slippa att hålla på att deklarera dina affärer vid deklarationen. Visserligen finns det många nätbanker som erhåller möjligheter att få en färdigtryckt K4-blankett men det är förstås ännu smidigare att inte behöva göra detta alls. Tycker du att detta låter bra så skall du nog välja ett ISK framför VP-konto eller en KF. Visserligen är en KF lika smidig skattemässigt men ISK är enligt vår mening bättre anpassad för aktieinvesteringar då det är du som äger aktierna och inte försäkringsbolaget.

Utveckling av aktiebörsen som underlag för ditt val av konto

Som du säkert märker är vi här på Aktie-skola.se positivt inställda till investeringssparkontot. De senaste åren har både börsen (detta skrivs år 2015) gått bra och statslåneräntan varit låg. Detta har gjort att det har lönat sig att äga ett ISK eller en KF. Man brukar nämligen säga att dessa typer av konton/sparformer lönar sig när börsen går bra då man då slipper att betala reavinstskatt vid försäljningar. Om det är så att börsen går sämre så kan det istället löna sig med ett VP-konto då du där har möjlighet att kvitta dina vinster mot förluster. Gör du förlust på alla dina affärer så slipper du ju även skatten helt vilket du inte gör i de andra sparformerna.

Avgifterna är desamma för alla konton

När det gäller avgifterna, det så kallade courtaget, vid aktiehandel så spelar det ingen roll vilken sparform som du väljer. Avgifterna beror inte på kontot utan andra saker som hur mycket pengar du har, förmånsnivåer eller olika courtageklasser.

Nu hoppas vi att du har fått en bred och bra bild av vad du kan förvänta dig i dessa olika sparformer och att du utifrån denna information kan ta ett bra beslut vad du skall välja.

Dela artikeln
1459 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Kurtage (Courtage) - Avgift för att köpa och sälja en aktie.
  • Kapitalförsäkring (KF) - En försäkring där skatten dras på hela beloppet på kontot och där du slipper deklarera. Du äger inte aktien du investerar i
  • Investeringssparkonto (ISK) - Ett konto där skatten dras på hela beloppet på kontot och där du slipper deklarera.
  • Värdepapperskonto (VP-konto) - Kan ses som ett bankkonto med skillnaden att här bokförs värdepapper istället för pengar. Skatten beräknas beroende på vinst.
  • K4 - Del av deklarationen där man som privatperson redovisar sina affärer med aktier.
Videotips