akte-skola.se
2016-08-18
Aktiebolaget
Markera läst

Branscher och branschindelning

Företag som är börsnoterade verkar alla inom en eller flera branscher även om det vanligaste är att ett företag verkar inom en specifik bransch. Man brukar gruppera in företagen i dessa branscher för att enklare kunna jämföra dem med varandra. Man brukar säga att alla noterade bolag är branschklassificerade och ingår i olika sektorindex.

Uppdelning av branscher enligt GICS

Det finns egentligen flera olika liknande system för att branschindela företag men ett av de mer kända kallas för GICS (Global Industry Classification Standard) och är utvecklat av Morgan Stanley Capital International (MSCI) och Standard & Poor’s (S&P). I den här artikeln får detta system utgöra grund för hur man delar in i branscher och hur du kan använda dig av detta i dina aktieanalyser.

I det här systemet kan man säga att man delar upp näringslivet i 10 stycken olika sektorer. Sektorerna delas i sin tur upp i branschgrupper, branscher och underbranscher. Hela poängen med att dela upp i branscherna är i grund och botten att man vill kunna jämföra branscher med andra branscher och företagen inom en sektor eller bransch.

De 10 sektorerna inom GICS är följande:

 1. Energi (tex Olja, gas och kol)
 2. Material (tex Kemi, trä, papper och metaller)
 3. Industrivaror och tjänster (tex Flyg, bygg, maskiner, lastbilar, fartyg)
 4. Sällanköpsvaror och tjänster (tex bilar, vitvaror, kläder)
 5. Dagligvaror (tex mat, dryck och tvättmedel)
 6. Hälsovård (tex Sjukvård och bioteknik)
 7. Finans och fastighet (tex Banker, försäkringsbolag och fastigheter)
 8. Informationsteknik (tex datorer, mjukvara och kontorsutrustning)
 9. Teleoperatörer (tex telefon/internetoperatörer)
 10. Kraftförsörjning (tex el etc)

Hur kan du använda dig av branscher vid analyser

När du själv gör analyser av aktier så kan det vara bra att jämföra det bolag som du är intresserad av med andra bolag inom samma sektor, bransch eller tom samma underbransch. Då får du ett sätt att se på aktien i förhållande till hur andra bolag presterar för tillfället. Dessutom får du en bättre förståelse för hur företaget presterar och hur dess produkter/tjänster står sig gentemot andra företag.

Det kan också vara värt att fundera på ekonomin i ett större sammanhang och hur just den bransch som du är intresserad av fungerar i ett visst läge i ekonomin. Exempelvis är företag som verkar inom Material (tex trä och metaller) mycket mer känsliga för i vilket läge i konjunkturen som vi befinner oss medan dagligvaror till viss del är mindre konjunkturkänsliga. Människor kommer exempelvis alltid att behöva äta mat men kanske kan vänta med stora investeringar av nya hus och byggnader.

Dela artikeln
510 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

 • GICS (Global Industry Classification Standard) - Ett sätt att dela in företag i olika sektorer och branscher.