akte-skola.se
2017-02-09
Årsredovisning
Markera läst

Årsredovisning – Översikt

Årsredovisning

Ett av de absolut viktigaste sätten att göra en analys av en aktie är att läsa och tolka aktieföretagets årsredovisning. Det är här det senaste årets ekonomiska resultat samlas och det är här du läser förvaltningsberättelsen från VD (VD-ordet). Här hittar du även information för att beräkna de nyckeltal som du använder för att göra din aktieanalys.

Så att förstå årsredovisningar och i alla fall övergripande kunna tolka dessa är något som är mycket viktigt för dig som vill lära dig att investera i aktier. I den här artikeln kommer vi att översiktligt gå igenom de olika delarna i en årsredovisning för att sedan fördjupa oss i varje del i kommande artiklar.

Förvaltningsberättelse

Här hittar information om viktiga händelser under året och hur bolaget sköts och vilka strategier och planer det finns inför framtiden. Den här delen är viktig för att du snabbt skall kunna få en överblick över hur det går för bolaget. Tänk dock på att det inte är sällan som den här delen innehåller en del företagsfloskler. Det kan vara bra att tänk på att läsa mellan raderna. En viktig avdelning här brukar vara att läsa VD-ordet för att se vad denne tycker om läget för företaget just nu.

Resultaträkning

I resultaträkningen hittar du information om intäkter, kostnader och resultatet. Intäkter och kostnader brukar redovisas i en viss ordning för att på de två sista raderna avslutas med skatt och årets resultat.

Balansräkning

I balansräkningen redovisas tillgångar, skulder och det egna kapitalet. Här finner vi på “ena sidan balansen” tillgångarna och på den andra sidan det egna kapitalet och skulderna. Här kan man lätt missförstå innebörden av det egna kapitalet och att detta faktiskt är en skuld för företaget. Det egna kapitalet är nämligen aktieägarnas och ses alltså som en skuld för företaget. Här gäller att summan av tillgångarna alltid skall vara lika stora som summan av skulderna och det egna kapitalet.

Revisionsberättelse

Här ger revisorerna sin syn på hur företaget är skött av VD och styrelsen och de gör även en rapport om årsredovisningen och räkenskaperna. Här ger ofta revisorna VD och styrelsen ansvarsfrihet som sedan stämman tar ställning till.

Kassaflödesanalys (finansieringsanalys) för större bolag

I kassaflödesanalysen ger bolaget en bild av hur de likvida medlen har förändrats under året. Vi kan definiera kassaflödet som ett företags inbetalningar (försäljning, nyemmissioner, lån) och utbetalningar (amortering, inköp, räntor, kostnader) under en bestämd tid. Här vill du se att företaget har ett positivt kassaflöde under ett flertal perioder som kan användas för att bolaget skall växa.

Dela artikeln
529 ord i artikeln

Ekonomibegrepp i artikeln

  • Resultaträkning - Information om intäkter, kostnader och resultatet.
  • Balansräkning - Här redovisas tillgångar, skulder och det egna kapitalet.
  • Kassaflödesanalys -I kassaflödesanalysen ger bolaget en bild av hur de likvida medlen har förändrats under året.
Videotips